Náhradní členská schůze

čtvrtek 18. květen 2017 od 18:30

Michalovy Hory, restaurace u Kosáku

Výbor spolku Michalovy Hory svolává náhradní členskou schůzi. Program: Činnost spolku v roce 2016: dotace městys Chodová Planá, dotace Plzeňský kraj. Výsledky hospodaření, účetní závěrka 2016, inventarizace majetku. Zpráva kontrolní komise. Informace o povolení umístění zahradního domku, h...
Podrobnosti

Členská schůze

sobota 29. duben 2017 od 16:00

Michalovy Hory, restaurace u Kosáku

Výbor spolku Michalovy Hory svolává členskou schůzi. Program: Zahájení. Organizační náležitosti jednání - informace o usnášeníschopnosti a program schůze. Činnost spolku v roce 2016: dotace městys Chodová Planá, dotace Plzeňský kraj. Výsledky hospodaření, účetní závěrka 2016, inventarizace...
Podrobnosti

Valná hromada

pátek 25. březen 2016 od 16:00

Michalovy Hory, restaurace U Kosáku

Zahájení Úvodní slovo František Marek Informace o usnášeníschopnosti Stanovení zapisovatele a ověřovatelů Kontrola usnesení z valné hromady 4. dubna 2015 Aktuální seznam členů Výroční zpráva o hospodaření Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2015 Různé Plán na...
Podrobnosti

Valná hromada

pátek 18. duben 2014 od 17:00

Michalovy Hory, restaurace U Kosáku

Výbor Sdružení Michalovy Hory svolává na pátek 18.4.2014  valnou hromadu. Koná se v hospodě v Michalových Horách v 17.00 h. Program: zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti, diskuze. Zveme všechny členy a zájemce o Michalovy Hory. Výbor sdružení.
Podrobnosti

Mimořádná (náhradní) valná hromada

pátek 10. květen 2013 od 17:00

Michalovy Hory, restaurace U Kosáku

Náhradní valná hromada (za val.hromadu z 10.3.2013 - slabá účast) se koná v pátek 10. května 2013 v 17.00 v hospodě v Michalových Horách. Program: Zpráva o činnosti, o hospodaření, revizní zpráva, diskuze. Zveme členy a příznivce Michalových Hor. Výbor Sdružení.
Podrobnosti

Valná hromada

neděle 31. březen 2013 od 17:00

Michalovy Hory, restaurace U Kosáku

Výbor Sdružení Michalovy Hory svolává na 31.3. 2013  (Nedělě velikonoční) valnou hromadu. Koná se v hospodě v Michalových Horách v 17.00 h. Program: zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti, diskuze. Zveme všechny členy a zájemce o Michalovy Hory. Výbor sdružení.
Podrobnosti

Valná hromada

sobota 5. květen 2012 od 16:00

Michalovy Hory, restaurace U Kosáku

Výbor Sdružení Michalovy Hory svolává na 5.května 2012 valnou hromadu. Koná se v hospodě v Michalových Horách v 16.00 h. Program:zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti, volba výboru, diskuze. Zveme všechny členy a zájemce o členství. Výbor sdružení.
Podrobnosti

Valná hromada

sobota 23. duben 2011 od 16:00

Michalovy Hory, restaurace U Kosáku

Výbor Sdružení Michalovy Hory svolává na sobotu 23.4. 2011 v 16:00 do hospody v Michalových Horách řádnou valnou hromadu  Program: 1. zpráva o hospodaření za uplynulý rok, 2. informace o činnosti za uplynulý rok, 3. hlasování o složení výboru. 4. další informace. 5. diskuze  Za výbor sdružení:...
Podrobnosti

Valná hromada

sobota 3. duben 2010 od 17:00

Michalovy Hory, restaurace U Kosáku

Program: Informace o činnosti za uplynulý rok Hlasování o složení výboru Další informace
Podrobnosti